Stipendier till hållbara företag

Nu erbjuds stipendier till företag som utbildas för hållbar verksamhet.

Under våren 2008 startar utbildningen som kommer att förändra den skandinaviska modeindustrin: The Sustainable Fashion Academy. Nu erbjuder Rylanderska Stiftelsen för Socialt Entreprenörskap fem stipendier på 20 000 kronor till entreprenörer som vill delta i programmet med inriktningen Hållbar design.

Dessutom ger Svensk Handel fem deltagare som också är medlemsföretag möjlighet att få kursavgiften för inriktningen Hållbar design reducerad med 10 000 kronor, samt tio deltagande medlemsföretag möjlighet att få kursavgiften för inriktningen Inköp och detaljhandel reducerad med 7 000 kronor.

Samtliga deltagare i deltagare kan söka ett stipendium på 2 000 kronor för att täcka kostnaden för kursmaterial. Stipendiet delas ut av Modebutikerna.

För information om programmet och ansökan, besök www.fdse.se/sfa eller kontakta Mike Schragger, koordinator för The Sustainable Fashion Academy på telefon 0733-30 90 60 eller e-post: m.schragger@fdse.se.


Aktiviteter
01/04 Aktiviteter

Partnernätverket

I Transits nätverk ingår...